Inspirationsdage d. 25-26/1 – 2024

Tilmelding sker her 

Torsdag d. 25/1-2024

 • Kl 9.30 Morgenmad/ankomst
 • Kl 10.00 Velkomst
 • Kl 10.15 Oplæg om eksamensudtræk v. repræsentant fra STUK
 • Kl 11.00 WS1
 • Kl 12.00 Frokost
 • Kl 13.00 WS2
 • Kl 14.00 Pause
 • Kl 14.30 WS3
 • Kl 15.30-15.45 Afslutning
 • Kl 20-21 Generalforsamling
Fredag d. 26/1-2024
 • Kl 9.00 Tplan/Lectio/Untis WS inkl pause
 • Kl 11.45 Evaluering
 • Kl 12.00 Frokost

 

Workshops og oplæg

 

1.   Excel til optimering af klassedannelse og samspil med Lectio.

Workshoppen vil tage udgangspunkt i, hvordan Excel kan bruges til at optimere arbejdet med klassedannelse før grundforløbet og efter studieretningsvalget. Her demonstreres praktisk brug af bl.a. filtre,
Pivot-tabeller og opslagsteknikker. Desuden demonstreres det, hvordan Excel
også kan gøre arbejdet nemmere, når elever skal sættes i nye klasser og på nye
hold. Her demonstreres bl.a.opsætning af og import af csv-filer til Lectio. 2.   Skemalægger og skematilretter: Arbejdsfordeling, kommunikation og samarbejde

Skematilretteren laver løbende ændringer i det eksisterende skema. Hvem har den rolle og hvilke udfordringer har de? Hvilke
problematikker opstår i samarbejdet med ledelse, lærere og elever? Hvordan er
opgaver fordelt mellem læggeren af grundskemaet og tilretteren? Hvordan kører kommunikationen mellem skemalægger og -tilretter? Hvilke konflikter opstår derog hvordan løses de?3.   Oversigter og lister som støtte til skematilretning 

Der er mange detaljer at holde styr på, når skemaet ændres i løbet af året. Hvilke oversigter, lister og værktøjer bruger I som
støtte ved skematilretninger? Måske har I en god løsning eller mangler én.4.   Tips & tricks til tilretning i Lectio

Fokus vil være på tips og tricks i Lectio ,
herunder smarte genvejstaster. Herudover vil workshoppen indeholde en
erfaringsudveksling mellem deltagerne.5.   Tips & tricks til tilretning i Ludus

Workshoppen har fokus på hvordan man ved skematilretning kan op kan optimere skemaet. Fokus vil være på tips og tricks
på hvordan man anvender de mange muligheder som Ludus tilbyder. Herudover vil workshoppen indeholde en erfaringsudveksling mellem deltagerne i hvordan man optimerer skemaet løbende over skoleåret.6.   Intro til Lectios skemalægningsapplikation

Målrettet nye/uerfarne brugere af skemalægning i Lectio. Hvad kræver det for at komme i gang med skemalægning og hvad kan programmet?

 

7.   Intro til T-plan

    Målrettet nye/uerfarne brugere af skemalægning i T-plan.

 

8.   Intro til Untis målrettet nysgerrige og begyndere af systemet. Tidligere uddannelsesleder og skemalægger Jakob Svendsen vil gennemgå de centrale begreber i Untis. Han vil komme ind på, hvordan man gør klar til skemalægning, hvordan diagnosticeringsværktøjet fungerer, samt vise hvordan Untis via avancerede algoritmer optimerer skemaet. Der vil være hands-on øvelser i workshoppen.9.  Intro til Studica – målrettet alle

En introduktion til KMD’s nye administrationssystem, hvis åbne API åbner op for sømløs integration med de
brugte skemalægningssystemer på markedet. Vi vil vise Studica app’en, som giver eleven overblik over bl.a. skema, samt Studica Teams hvor relevant data –
herunder skema – flyder automatisk og sikkert til og fra Studica kernen.
 10.  Skævvridning af
læreres belastning, elevers, hold osv

Workshoppen vil med udgangspunkt i
erfaringsudveksling fokusere på skævvridning af lærernes arbejdsbelastning. Kan man planlægge sig ud af skævvridningen af lærernes arbejdsbelastning, når hold ikke følger skoleåret, som f.eks. ved vintereksamen på HF, grundforløbet på STX? 
 

Hvad kan gøres i time/fagfordelingen og hvad kan gøres med skema og timenormer?11.  Planlægning af
årets gang – målrettet ledelse

Workshoppen vil med udgangspunkt i
erfaringsudveksling fokusere på årets planlægning af SRO, SRP, DHO og
studieture, galla, grundforløb m.m. fra elevperspektiv og
lærerperspektiv. 12.  Holdpakning

Overvejelser om holdpakning, faste valgfagsbånd eller ej, placering af valgfag i skemaet. Lectio eller Excel?
Erfaringsudveksling om hvordan den enkelte skole håndterer det.13.       Skemaudfordringer på HF

Hvordan løser man bedst mulig de udfordringer som rammerne for HF-uddannelsen giver for skemaet? I workshoppen vil der bl.a. være fokus vintereksamen samt skævvridning af fagene på HF på de enkelte semestre. 

 

 

Generalforsamling 2024

Afholdes 2. februar 2023 på Millings Hotel Park i Middelfart

Vi starter med middag 18.30 og generalforsamlingen starter 20.00

I samarbejde med Lectio vil der bliver udbudt kurser i Lectio for nye skemalæggere og andre med administrative opgaver. Det er kursuafdelingen på Høje-Taastrups Gymnasium der arrangerer kurserne.

Læs mere her

T-Plan afholder også kurser. Der er en række kurser her i efteråret. Forårsplanen er endnu ikke at klar, men følg med på deres hjemmeside: tplan

Vi har også haft besøg af Untis, som er et skemalæggerprogram, der især er udbredt i folkeskolerne.

Læs mere her