HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE SKEMALÆGGER

AT VÆRE SKEMALÆGGER

Skemalæggerjobbet
varierer meget fra skole og kan derfor være svært at vurdere, hvad jobbet
indebærer og hvad jobbet er værd. 

Som udgangspunkt
indebærer det at være skemalægger at lægge et grundskema for ens
skole ud fra de informationer som ens ledelse udleverer. Der kan gives timer,
funktionstillæg eller kombination af begge dele. På nogle skoler er det
ledelsen, der varetager opgaven, mens der på andre skoler er en eller flere lærere, der
lægger skemaet.

Der skal typisk
lægges to skemaer – et for grundforløbet og et fra november og frem, men der
kan være mange forskellige lokale løsninger.